Організаційно-педагогічні здоровʼязбережувальні технології на уроках китайської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто, що використання здоровʼязбережувальних технологій на уроках китайської мови в сукупності з охоронними педагогічними режимами навчання відіграє велику роль в житті кожного школяра, дозволяє легше і успішніше оволодіти необхідними знаннями на уроці, подолати труднощі, дозволяє досягти мети, вирішити завдання навчання. В статье рассмотрено, что использование здоровьесберегательных технологий на уроках китайского языка в совокупности с охранными педагогическими режимами обучения играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели, решить задачи обучения. The article considers that the use of health-preserving technologies in Chinese lessons, together with the protective pedagogical regimes of learning, plays a great role in the life of each pupil, allows easier and more successful mastering of the necessary knowledge in the classroom, overcoming difficulties, allows achieving the goals, solving the problems of learning.
Опис
Ключові слова
здоровʼязбережувальні технології, уроки, китайська мова, вивчення китайської мови, здоровьесберегательные технологии, китайский язык, изучение китайского языка, health technologies, lessons, сhinese language, Chinese language learning
Цитування
Щербак І. М. Організаційно-педагогічні здоровʼязбережувальні технології на уроках китайської мови / І. М. Щербак, Н. Д. Сєкіна, О. О. Смілянська // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 239–243.