ПРОБЛЕМА ІННОВАЦІЙ У МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто музичну освіту в Китайській Народній Республіці, яка поступово набуває більшого значення, оскільки музика має гармонізуючий, виховний та розвивальний вплив на учнів. Цьому сприяє застосування інновацій в музичній освіті країни, а саме: використання засобів розвитку інтересу учнів до музичного мистецтва та формування їхньої самосвідомості, застосування новітніх освітніх технологій та засобів навчання, просвітницька діяльність у сфері музичної освіти, формування здатності учасників освітнього процесу до самостійного навчання. The publication examines music education in the People's Republic of China, which is gradually gaining in importance as music has a harmonising, educational and developmental impact on students. This is facilitated by the application of innovations in music education in the country, namely: the use of means to develop students' interest in music and form their self-awareness, the use of the latest educational technologies and teaching aids, educational activities in the field of music education, and the formation of the ability of participants in the educational process to learn independently.
Опис
Ключові слова
Китай, музична освіта, інновації, China, music education, innovation
Цитування
Лі Цяньє. Проблема інновацій у музичній освіті Китайської Народної Республіки / Лі Цяньє // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 155–157.