МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНЮ ПРАКТИКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розкрито методологічні підходи для створення і впровадження інновацій в освітню практику, такі як: системний, синергетичний, аксіологічний, особистісний, технологічний, інтегративний, середовищний, партисипативний, диверсифікаційний та пракселогічний. The publication reveals methodological approaches for creating and implementing innovations in educational practice, such as: systemic, synergistic, axiological, personal, technological, integrative, environmental, participatory, diversification and praxeological.
Опис
Ключові слова
педагогічна інноватика, методологічні підходи, освітній процес, pedagogical innovation, methodological approaches, educational process
Цитування
Попова О. В. Методологічні підходи до впровадження інновацій в освітню практику / О. В. Попова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 112–115.