ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено, що вокальна підготовка спрямована на формування готовності майбутніх музично-педагогічних працівників до вокально-педагогічної діяльності. Виховання естетичного смаку є складником вокальної підготовки музично-педагогічних працівників. На ефективність виховання естетичного смаку музично-педагогічних працівників впливають постановка мети, стиль співу, творчість популярних виконавців. The article states that vocal training is aimed at forming the readiness of future music and pedagogical workers for vocal and pedagogical activities. Education of aesthetic taste is a component of vocal training of music and pedagogical workers. The effectiveness of educating the aesthetic taste of music and pedagogical workers is influenced by goal setting, singing style, creativity of popular performers.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, естетика, вокальна підготовка, музично-педагогічний працівник, стиль співу, інноваційні методи навчання, аспірантські роботи, musical art, aesthetics, vocal training, music-pedagogical worker, singing style, innovative teaching methods
Цитування
Чжоу Мінь Виховання естетичного смаку майбутніх музично-педагогічних працівників у процесі вокальної підготовки в закладах вищої освіти / Мінь Чжоу // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 471–474.