Strength abilities: estimation of immediate training effect of strength loads in girls aged 7 years

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ ОВС
Анотація
Te study purpose was to experimentally substantiate technological approaches to estimating training efects of strength loads in girls aged 7 years. Мета дослідження — експериментально обґрунтувати технологічні підходи до оцінки тренувальних ефектів силових навантажень у дівчаток семи років. Цель исследования — экспериментально обосновать технологические подходы к оценке тренировочных эффектов силовых нагрузок у девочек семи лет.
Опис
Ключові слова
girls, full factorial experiment design, immediate training efect, strength loads, дівчинки, повна розробка факторного експерименту, терміновий тренувальний ефект, силові навантаження, девочки, план полного факторного эксперимента, срочный тренировочный эффект,, силовые нагрузки
Цитування
Strength abilities: estimation of immediate training effect of strength loads in girls aged 7 years / O. M. Khudolii [at. al.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2019. – Т. 19, № 2. – С. 98–104.