ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОБІОЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Формування екологічної культури учнів є як метою, так і результатом екологічного виховання на уроках біології. У статті представлено досвід формування різних компонентів еколого-біоетичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі. The formation of students' ecological culture is both the goal and the result of environmental education in biology classes. The article presents the experience of forming various components of ecological and bioethical culture in a secondary school.
Опис
Ключові слова
екобіоетична культура, екобіоетична освіта, шкільна молодь, ecological and bioethical culture, ecobioethical education, school youth
Цитування
Пінський О. О. Формування екобіоетичної культури шкільної молоді / О. О. Пінський, Т. Г. Єрємєєва // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 172–174.