ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ШПАЖИСТІВ У ГРУПАХ ЗМІШАНОГО ТИПУ

dc.contributor.authorБочаров, М.
dc.contributor.authorКривенцова, І.
dc.contributor.authorКлименченко, В.
dc.date.accessioned2024-01-15T09:10:36Z
dc.date.available2024-01-15T09:10:36Z
dc.date.issued2023-12-01
dc.description.abstractВ роботі розглядається пошук оптимальних технологій тренування фехтувальників у групах змішаного типу. Мета роботи – апробація розробленої програми з підготовки фехтувальників різного віку, статі та підготовленості. Учасники: у дослідженні взяли участь фехтувальники на шпагах (n=22), хлопці та дівчата віком від 6 до 17 років. З них 8 початківців та 14 спортсменів, які вже займалися фехтуванням і мали досвід тренувань та спортивні розряди. Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати. Встановлено достовірне покращення всіх показників в обох групах. В ЕГ1 зросли результати загальної фізичної підготовки у Тестах 1 та 2 (р˂0,05). Динаміка результатів спеціальної підготовленості у Тестах 3 та 4 достовірно збільшилися (р˂0,01). У Тесті 2. помітно зменшилося середнє квадратичне відхилення, що свідчить про вирівнювання показників в групі. В ЕГ2 відбулося вирівнювання між результатами учасників групи у Тесті 1. «Стрибок у довжину» (р˂0,05) та Тесті 4. «Укол в мішень» (р˂0,001), що свідчить про набуття юними шпажистами спеціальних навичок. Висновки. У динаміці, в обох групах помітний суттєвий приріст рівня розвитку швидкісних та силових якостей, у групах у цілому, й окремо у кожного шпажиста (р˂0,05). Оцінювання спеціальної фізичної підготовки та результативності бойової практики довело покращення рівню техніко-тактичної підготовленості та координаційних здібностей в обох групах (р˂0,01). Запропонована програма має позитивний ефект і може бути рекомендована тренерам, які працюють з фехтувальниками у змішаних групах та усім зацікавленим особам. The work considers the search for optimal technologies of training fencers in mixed-type groups. Purpose of the work is approval of the developed program for the training of fencers of various kinds age, gender and training. Participants: epee fencers participated in the study (n=22), boys and girls aged 6 to 17 years. 8 of them are beginners and 14 athletes who already practiced fencing and had training experience and sports classes. Research methods: analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. The results. Installed significant improvement in all indicators in both groups. In EG1 increased results of general physical training in Tests 1 and 2 (р˂0.05). Dynamics of special results preparedness in tests 3 and 4 increased significantly (р˂0.01). In Test 2. the standard deviation has significantly decreased, which indicates the leveling of indicators in a group In EG2 there was an equalization between the results of group participants in Test 1. "Long jump" (p˂0.05) and Test 4. "Throw into the target" (p˂0.001), which indicates the acquisition of special skills by young fencers. Conclusions. In dynamics, in both groups, a significant increase in the level of development of speed and strength is noticeable, in groups as a whole, and individually for each epee fencer (р˂0.05). Assessment of special physical improvement of the technical and tactical level proved the training and effectiveness of combat practice preparedness and coordination abilities in both groups (р˂0.01). The proposed program has a positive effect and can be recommended for coaches who work with fencers in mixed groups and to all interested persons.
dc.identifier.citationБочаров М. Особливості навчально-тренувального процесу шпажистів у групах змішаного типу / М. Бочаров, І. Кривенцова, В. Клименченко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 6–15.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13570
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectфехтування
dc.subjectшпажисти
dc.subjectтренування
dc.subjectзмішані групи навчання
dc.subjectfencing
dc.subjectfencers
dc.subjecttraining
dc.subjectmixed learning groups
dc.titleОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ШПАЖИСТІВ У ГРУПАХ ЗМІШАНОГО ТИПУ
dc.title.alternativePECULIARITIES OF THE EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS OF FENCERS IN MIXED-TYPE GROUPS
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бочаров М., Кривенцова І., Клименченко В. Особливості навчально-тренувального процесу шпажистів у групах змішаного типу.pdf
Розмір:
1.86 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: