ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО ТЕЛЕЦЕНТРУ В 1951 РОЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено історію створення любительського телецентру у м. Харкові. Харківські радіолюбителі вперше побачили електронне телебачення влітку 1939 року в Москві, коли їх запросили на екскурсію як активних учасників 4-ї заочної радіовиставки. Зазначено, що ідея створення телевізійного центру в Харкові виникла ще до війни, та здійснити її не вдалося. Більшість радіолюбителів пішли на фронт. В післявоєнні роки харківські радіолюбителі знов повернулись до своєї ідеї. Вони сконструювали обладнання, розробили схеми любительського телецентру і самі приймали активну участь в його будівництві. The publication examines the history of the creation of the amateur TV Center in Kharkiv. Kharkiv radio amateurs saw electronic television for the first time in the summer of 1939 in Moscow, when they were invited to a tour as active participants of the 4th correspondence radio exhibition. It is noted that the idea of creating a television center in Kharkiv arose even before the war, but it was not possible to implement it. Most radio amateurs went to the front. In the post-war years, Kharkiv radio amateurs again returned to their idea. They designed the equipment, developed the schemes of the amateur TV center and took an active part in its construction.
Опис
Ключові слова
історія телебачення, радіолюбителі, історія Харківщини, магістерські роботи, history of television, radio amateurs, history of Kharkiv region, master's theses
Цитування
Толстой О. А. Історія створення харківського любительського телецентру в 1951 році / О. А. Толстой // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 202–207.