АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ І. МЕЧНИКОВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

dc.contributor.authorКабусь, Н. Д.
dc.date.accessioned2018-05-29T07:23:04Z
dc.date.available2018-05-29T07:23:04Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractАктуальність ідей І. Мечникова для прогресу людського суспільства, реалізації стратегії його сталого розвитку є незаперечною. Здатність до удосконалення людиною своєї природи, перетворення дисгармоній в гармонію за допомогою волі, життя на засадах ортобіозу, визначальними ознаками якого є оптимістичне світобачення, усвідомлення особистої відповідальності за власне життя і здоров’я, конкретні дії для найповнішого розвитку індивідуальності, здійснення свого призначення, а також досягнення суспільного благополуччя, розуміння цінності взаємодопомоги та солідарності є визначальними умовами сталого прогресивного розвитку суспільства. Актуальность идей И. Мечникова для прогресса человеческого общества, реализации стратегии его устойчивого развития является неоспоримым. Способность к совершенствованию человеком своей природы, превращения дисгармоний в гармонию с помощью воли, жизнь на началах ортобиоза, отличительными особенностями которого является оптимистическое мировоззрение, осознание личной ответственности за собственную жизнь и здоровье, конкретные действия для полного развития индивидуальности, осуществление своего назначения, а также достижения общественного благополучия, понимания ценности взаимопомощи и солидарности являются определяющими условиями устойчивого прогрессивного развития общества. The urgency of Mechnikov's ideas for the progress of human society, the implementation of the strategy of its sustainable development is undeniable. The ability to improve a person's nature, the transformation of disharmony into harmony with the help of will, life on the basis of orthobiosis, the distinctive features of which is an optimistic outlook, an awareness of personal responsibility for one's own life and health, specific actions for the full development of individuality, the exercise of one's purpose, social well-being, understanding of the value of mutual assistance and solidarity are the defining conditions for sustainable progressive development tions of society.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКабусь Н. Д. Актуальність ідей І. Мечникова для реалізації стратегії сталого розвитку суспільства / Н. Д. Кабусь // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 21–24.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1425
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагог-новаторuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрогрес людського суспільстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвиток суспільстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectМечников І. І.uk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагог-новаторuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрогресс человеческого обществаuk_UA.UTF-8
dc.subjectразвитие обществаuk_UA.UTF-8
dc.subjectМечников И. И.uk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogue-innovatoruk_UA.UTF-8
dc.subjectprogress of human societyuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopment of societyuk_UA.UTF-8
dc.subjectMechnikov I. I.uk_UA.UTF-8
dc.titleАКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ І. МЕЧНИКОВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАКТУАЛЬНОСТЬ ИДЕЙ И. МЕЧНИКОВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВАuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE ACTUALITY OF IDEAS I. MECHNIKOV'S IDEAS TO IMPLEMENT THE STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COMPANYuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Кабусь Н. Д. Актуальність ідей І. Мечникова .pdf
Розмір:
113.21 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: