До питання про важливість навчання мовних особливостей публічних промов здобувачів вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний центр наукових досліджень; Європейська наукова платформа
Анотація
У представленій роботі йдеться про важливість навчання мовних особливостей публічних промов здобувачів вищої освіти. В представленной работе идёт речь о важности изучения языковых особенностей публичных выступлений соискателей высшего образования. The present paper deals with the importance of learning the language features of public speeches.
Опис
Ключові слова
англійська мова, публічна промова, мовні особливості промов, методика навчання іноземних мов, риторика, английский язык, публичная речь, языковые особенности речей, методика обучения иностранным языкам, риторика, English, public speech, linguistic features of speeches, methods of teaching foreign languages, rhetoric
Цитування
Солошенко-Задніпровська Н. К. До питання про важливість навчання мовних особливостей публічних промов здобувачів вищої освіти / Н. К. Солошенко-Задніпровська // Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття : матеріали II Міжнар. наук. конф., м. Рівне, 5 листоп. 2021 р. / Міжнар. центр наук. дослідж. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2021. – Т. 2. – С. 69–70.