ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ВЧИТИСЯ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ЗДІБНИХ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах доведено актуальність проблеми формування вміння вчитися в інтелектуально здібних учнів основної школи. Розкрито суть уміння вчитися як ключової компетентності. Схарактеризовано її структуру та зміст для школярів підліткового віку. Визначено специфіку, а також методи та форми формування уміння вчитися в інтелектуально здібних учнів основної школи. The relevance of formation of ability to learn among intellectually capable students of the basic school has been proved in the paper. The essence of the ability to learn as a key competence has been revealed. Its structure and content for adolescent pupils have been characterized. The specificity as well as methods and forms of development of ability to learn among intellectually capable students of the basic school have been determined.
Опис
Ключові слова
уміння вчитися, ключова компетентність, інтелектуальні здібні учні, основна школа, методи та форми навчання, ability to learn, key competence, intellectually capable students, basic school, methods and forms of training
Цитування
Ткачов А. Формування вміння вчитися як ключової компетенції в інтелектуально здібних учнів основної школи / А. Ткачов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 370–373.