ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У ВИКОНАННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

dc.contributor.authorОмельченко, О. М.
dc.date.accessioned2023-09-04T07:51:18Z
dc.date.available2023-09-04T07:51:18Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ статті висвітлено практичне значення використання евристичних методів у виконанні контрольних практичних завдань з дизайнерських дисциплін. На основі принципу послідовності консистентної інформації, методів евристичного аналізу, інтерпретації та стилізації, методу асоціацій визначається ефективність підготовки дизайнерів у вищих навчальних закладах, активізується творчий пошук, розвиваються навички графічного, пластичного, образного, цілісного формоутворення. у статті визначено та конкретизовано комплекс евристичних методів, здатних ефективніше вплинути на процес підготовки майбутніх дизайнерів, які допомагають розкрити індивідуальні здібності студентів, розвинути художнє мислення, смак, фантазію, сміливість до експерименту. Розкрито сутність евристичних методів навчання у виконанні практичних завдань з дизайнерських дисциплін. Висвітлено комплекс завдань з курсу «Основи композиції» (кольорознавство, формоутворення) з використанням евристичних методів (евристичного аналізу, інтерпретації та стилізації, методу асоціацій тощо). Надано приклади створення об’ємних композицій через ідеї розвитку та варіанти перетворення крапки в лінії, лінії в плями, плями в об’єм з використанням метру і ритму. Доведено ефективність представлених завдань у створенні декоративних композицій з будь яких матеріалів і технік: вітражу, гобелену, аплікації, інтарсії, розпису, ескізів абстрактної міні колекції одягу тощо. The purpose of the article is review, analysis and practical coverage of heuristic methods in the performance of control practical tasks in design disciplines. Methods & methodology. Based on the principle of the sequence of consistent information, methods of heuristic analysis, interpretation and stylization, the method of associations, the effectiveness of training designers in higher educational institutions is determined, creative search is activated, skills of graphic, plastic, figurative, integral form formation are developed. The scientific novelty of the article lies in the definition and specification of a set of heuristic methods that can more effectively influence the process of training future designers, help to reveal students’ individual abilities, develop artistic thinking, taste, imagination, and courage to experiment. Results. The essence of heuristic learning methods in the performance of practical tasks in design disciplines is revealed. A set of tasks from the course «Fundamentals of composition» (color science, form formation) using heuristic methods (heuristic analysis, interpretation and stylization, method of associations, etc.) are highlighted. Examples of creating three-dimensional compositions through development ideas and options for transforming dots into lines, lines into spots, spots into volume with the use of meter and rhythm are provided. The effectiveness of the presented tasks in creating decorative compositions from any materials and techniques has been proven: stained glass, tapestry, appliqué, intarsia, painting, sketches of an abstract mini collection of clothes, etc. Conclusions. The use of heuristic methods (heuristic analysis, interpretation and stylization, the method of associations, etc.) in the performance of practical tasks on the basics of composition (color science, form formation) helps to find individual abilities in a student, to reveal and develop artistic thinking, taste, imagination, courage to experiment, without which creative activity of the designer is impossible. The effectiveness of the presented tasks is determined in the creation of decorative compositions from any materials and techniques: stained glass, tapestry, appliqué, intarsia, painting, sketches of an abstract mini collection of clothes, etc.
dc.identifier.citationОмельченко О. М. Використання евристичних методів у виконанні практичних завдань з дизайнерських дисциплін / О. М. Омельченко // Professional Art Education. – 2021. – Vol. 2, No. 2. – Pp. 31–41.
dc.identifier.issn2709-1805 (online)
dc.identifier.issn2709-1791 (print)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12351
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдизайн
dc.subjectкомпозиція
dc.subjectевристика
dc.subjectевристичні методи
dc.subjectформоутворення
dc.subjectкольорознавство
dc.subjectdesign
dc.subjectcomposition
dc.subjectheuristics
dc.subjectheuristic methods
dc.subjectform formation
dc.subjectcolor science
dc.titleВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У ВИКОНАННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН
dc.title.alternativeUSE OF HEURISTIC METHODS IN PERFORMING PRACTICAL TASKS IN DESIGN DISCIPLINES
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Омельченко О. М. Використання евристичних методів у виконанні практичних завдань з дизайнерських дисциплін.pdf
Розмір:
9.15 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Колекції