ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА В СЕРЕДОВИЩІ УЧНІВ–ГУРТКІВЦІВ СІЛЬСЬКИХ МАЛОЧИСЕЛЬНИХ ШКІЛ ХАРКІВЩИНИ У 80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ), ФОП Гаража М. Ф.
Анотація
В статті висвітлюється тема природоохоронної роботи в середовищі учнів-гуртківців сільських малочисельних шкіл Харківщини у 80-х роках ХХ століття. В статье освещается тема природоохранной работы в среде учеников-кружковцев сельских малочисленных школ Харьковщины в 80-х годах ХХ века. The article highlights the theme of environmental work among pupils and circle students of rural small schools of the Kharkiv region in the 80s of the 20th century.
Опис
Ключові слова
ботаніка, природоохоронна робота, учні-гуртківці, сільські малочисельні школи, Харківщина, 80 роки ХХ століття, ботаника, природоохранная работа, ученики-кружковцы, сельские малочисленные школы, Харьковщина, 80 годы ХХ века, botany, environmental work, pupils-circles, rural small schools, Kharkiv region, 80 years of the twentieth century
Цитування
Пінський О. О. Природоохоронна робота в середовищі учнів-гуртківців сільських малочисельних шкіл Харківщини у 80-х роках ХХ століття / О. О. Пінський // Біорізноманіття : теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснув. каф. ботаніки, екології та методики навч. біології Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 2–3 листоп. 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навч. біології ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 250–253.