Дизайн колекції жіночого одягу за мотивами етнічного українського костюму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено дослідженню традиційного українського одягу і виготовленню жіночої колекції «Раєчка» на основі етнічних мотивів. Розглядається український народний костюм як яскраве і самобутнє культурне явище, що розвивалося і удосконалювалося протягом століть. Під час формування костюму залишили відбиток історичне походження та доля українського народу, традиції, взаємовпливи культур інших народів. Статья посвящена исследованию традиционной украинской одежды и изготовлению женской коллекции «Раечка» на основе этнических мотивов. Рассматривается украинский народный костюм как яркое и самобытное культурное явление, которое развивалось и совершенствовалось на протяжении веков. На формировании костюма оставили отпечаток историческое происхождение и судьба украинского народа, традиции, культура других народов. The article is devoted to the study of traditional Ukrainian clothing and the production of the women's collection "Rayechka" on the basis of ethnic motifs. Ukrainian folk costume is considered as a bright and original cultural phenomenon that has developed and improved over the centuries. During the formation of the costume left an imprint on the historical origin and fate of the Ukrainian people, traditions, mutual influences of cultures of other peoples.
Опис
Ключові слова
фолк-стилі, український народний костюм, народний одяг, сучасний одяг, студентські роботи, фолк-стили, украинский народный костюм, народная одежда, современная одежда, студенческие работы, folk style, Ukrainian folk costume, folk clothing, modern clothes, student work
Цитування
Рибка О. М. Дизайн колекції жіночого одягу за мотивами етнічного українського костюму / О. М. Рибка // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 146–153.