Педагогіка здоров'я

dc.date.accessioned2021-10-07T12:09:45Z
dc.date.available2021-10-07T12:09:45Z
dc.date.issued2019-09-27
dc.description.abstractЗбірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню результатів психолого-педагогічних досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді. Розглянуті теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я; сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища; роль фізичного виховання у збереженні здоров’я; психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань; здоров’язбережувальні освітні технології; актуальні проблеми корекційної педагогіки та сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах. Сборник содержит научные работы, посвященные освещению результатов психолого-педагогических исследований по сохранению и формирования здоровья детей, учащейся и студенческой молодежи. Рассмотрены теоретико-методологические основы педагогики здоровья; современные подходы к созданию здоровьесберегательной образовательной среды; роль физического воспитания в сохранении здоровья; психолого-педагогические основы профилактики вредных привычек и социально опасных заболеваний; здоровьесберегательные образовательные технологии; актуальные проблемы коррекционной педагогики и современных инклюзивных процессов в общеобразовательных учебных заведениях. The collection contains scientific works devoted to the coverage of the results of psychological and pedagogical research on the preservation and formation of the health of children, students and student youth. Theoretical and methodological bases of health pedagogy are considered; modern approaches to creating a healthy educational environment; the role of physical education in maintaining health; psychological and pedagogical bases of prevention of harmful habits and socially dangerous diseases; health-preserving educational technologies; current problems of correctional pedagogy and modern inclusive processes in general education institutions.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПедагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – 392 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6205
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогіка здоров'яuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоров’язбереженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізичне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофілактика шкідливих звичокuk_UA.UTF-8
dc.subjectкорекційна педагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінклюзивна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихолого-педагогічні дослідженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectзагальноосвітні навчальні закладиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогика здоровьяuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоровьесбережениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизическое воспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофилактика вредных привычекuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоррекционная педагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectинклюзивное образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихолого-педагогические исследованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectобщеобразовательные учебные заведенияuk_UA.UTF-8
dc.subjecthealth educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthealth promotionuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprevention of bad habitsuk_UA.UTF-8
dc.subjectremedial educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinclusive educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational psychology researchuk_UA.UTF-8
dc.subjectsecondary schoolsuk_UA.UTF-8
dc.titleПедагогіка здоров'яuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПедагогика здоровьяuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeHealth pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Педагогіка здоров'я. .pdf
Розмір:
4.59 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: