ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано особливості системи профільної диференціації навчання, які стосуються її різних компонентів; проаналізовано сучасний досвід здійснення профільної диференціації навчання в розвинутих країнах світу. The theses characterize the features of the system of profile differentiation of education, which relate to its various components; the modern experience of the implementation of profile differentiation of education in the developed countries of the world is analyzed.
Опис
Ключові слова
диференціація навчання, профільна диференціація, фуркація, differentiation of education, profile differentiation, furcation
Цитування
Дейниченко Г. В. Особливості профільної диференціації навчання / Г. В. Дейниченко, О. Д. Чібісов, О. С. Кабанська // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 376–379.