Гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

dc.contributor.authorСоляр, В. В.
dc.date.accessioned2023-10-30T10:11:50Z
dc.date.available2023-10-30T10:11:50Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою даних методичних рекомендацій є надати допомогу здобувачам у підготовці курсової роботи, насамперед вибору теми, складання плану роботи, підбору та ознайомлення з літературою за темою дослідження, збору, обробки, аналізу, узагальнення як теоретичного, так і практичного матеріалу; написання й оформлення роботи та її захисту. Наявність тематики й основних питань тем за нормативною програмою дисципліни «Гроші та кредит», вимог до курсової роботи та її оформлення, переліку рекомендованої літератури, критеріїв оцінювання сприяє комплексному засвоєнню дисципліни, оволодінню навичками практичної роботи в економічному середовищі. The purpose of these methodological recommendations is to provide assistance to applicants in the preparation of a coursework, first of all, choosing a topic, drawing up a work plan, selecting and familiarizing with the literature on the topic of research, collecting, processing, analyzing, summarizing both theoretical and practical material; writing and designing work and its defense. The presence of topics and main questions of the topics according to the normative program of the discipline "Money and Credit", requirements for the coursework and its design, a list of recommended literature, evaluation criteria contributes to the comprehensive mastery of the discipline, mastering the skills of practical work in the economic environment.
dc.identifier.citationСоляр В. В. Гроші та кредит : метод. рек. до виконання курс. роботи (для здобувачів вищ. освіти освіт. рівня бакалавр галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка / В. В. Соляр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 33 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12842
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкурсова робота
dc.subjectрекомендації
dc.subjectсoursework
dc.subjectrecommendations
dc.titleГроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи
dc.title.alternativeMoney and credit. Methodical recommendations for course work
dc.typeLearning Object
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
ГРОШІ ТА КРЕДИТ КУРСОВА.pdf
Розмір:
801.21 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: