Українські партійні проекти : до визначення умов ефективного функціонування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НЮУ імені Ярослава Мудрого, Вид-во «Право»
Анотація
Розглянуто дві групи факторів перспективності і ефективності реалізації на практиці українських партійних проектів. Рассмотрены две группы факторов перспективности и эффективности реализации на практике украинских партийных проектов. There are considered two groups of factors of perspectivity and effectiveness of implementation of Ukrainian party projects in practice.
Опис
Ключові слова
соціальний проект, партійний проект, політичний прогрес, социальный проект, партийный проект, политический прогресс, social project, party project, political progress
Цитування
Денисенко І. Д. Українські партійні проекти : до визначення умов ефективного функціонування / І. Д. Денисенко // Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях : зб. матеріалів XXX Харків. політол. читань, м. Харків, 16 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харк. асоц. політологів, Нац. юрид. ун-т імені Я. Мудрого ; [редкол. : A. П. Гетьман (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – С. 18–20.