Розвиток музичних здібностей учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано особливості розвитку музичних здібностей учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності. Визначено класифікацію та принципи ігрових методів на початковому етапі музичного навчання. В статье проанализированы особенности развития музыкальных способностей учащихся начальной школы в процессе игровой деятельности. Определена классификация и принципы игровых методов на начальном этапе музыкального обучения.The article analyzes the features of the development of the musical abilities of the elementary school students in the course of play. Defined classification principles and methods of playing the initial musical training.
Опис
Ключові слова
музичні здібності, початкова школа, ігрова діяльність, студентські роботи, музыкальные способности, начальная школа, игровая деятельность, студенческие работы, musical ability, elementary school, game activity, student work
Цитування
Герасименко Т. О. Розвиток музичних здібностей учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності / Т. О. Герасименко, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 228–232.