ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто психологічні умови забезпечення розвитку гуманістичної спрямованості педагогічного спілкування та вдосконалення професійної компетентності майбутніх вихователів. Розкрито умови формування успішної гуманістичної спрямованості спілкування дітей дошкільного віку в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. The article deals with psychological conditions of ensuring humanistic orientation of pedagogical communication and improvement of future teachers’ competence. The conditions of forming the preschoolers’ successful humanistic orientation of communication in the educational process of preschool educational establishments have been revealed.
Опис
Ключові слова
педагогічне спілкування, стиль спілкування, психологія спілкування, гуманістична спрямованість спілкування, дошкільний вік, pedagogical communication, style of communication, psychology of communication, humanistic orientation of communication, preschool age
Цитування
Ходикіна Ю. Гуманістичний підхід у професійно-педагогічному спілкуванні майбутніх вихователів / Ю. Ходикіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 411–414.