ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЗМІНИ ФОТОПЕРІОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено морфофункціональний стан репродуктивної системи щурів за умов зміни фотоперіоду. Виявлені статистично значимі морфологічні зміни та співвідношення тестостерон/естрадіол у експериментальних групах тварин, як самців, так і самиць, ймовірно, пов’язані з пригніченням гормонпродукуючої активності статевих залоз та може спровокувати у них передчасне старіння. The paper investigates the morphological and functional state of the rat reproductive system under conditions of photoperiod change. The revealed statistically significant morphological changes and testosterone/estradiol ratio in the experimental groups of animals, both males and females, are probably associated with the suppression of hormone-producing activity of the gonads and may provoke premature aging.
Опис
Ключові слова
морфофункціональний стан, репродуктивна система, ендокринні залози, режим освітлення, щури, morphological and functional state, reproductive system, endocrine glands, lighting conditions, rats
Цитування
Красільніков Г. В. Дослідження морфофункціонального стану репродуктивної системи щурів за умов зміни фотоперіоду / Г. В. Красільніков, А. В. Мамотенко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 23–25.