Оцінка фізичної підготовленості студенів закладу вищої освіти педагогічного профілю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Стаття розкриває рівень розвитку фізичних якостей студентської молоді залежно від статі. Наведені дані педагогічного тестування студентів-філологів, дана оцінка показників фізичної підготовленості. Статья раскрывает уровень развития физических качеств студенческой молодежи в зависимости от пола. Приведенные данные педагогического тестирования студентов-филологов, дана оценка показателей физической подготовленности. The article reveals the level of development of physical qualities of student youth depending on gender. The data of pedagogical testing of students-philologists are resulted, the estimation of indicators of physical fitness is given.
Опис
Ключові слова
фізична підготовленість, рівень, оцінка, тестування, физическая подготовленность, уровень, оценка, тестирование, physical fitness, level, assessment, testing
Цитування
Несен О. О. Оцінка фізичної підготовленості студенів закладу вищої освіти педагогічного профілю / О. О. Несен, В. Г. Клименченко // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. – Харків : ХДАФК, 2020. – С. 114–118.