The Specifics of Neil Gaiman’s Worldview Represented in the Linguistic and World Mapping in the Novel “American Gods”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено особливостям відтворення лінгвокольорової картини світу у літературі жанру фентезі. Дослідження проведено на матеріалі роману Ніла Геймана «Американські боги». Визначено ядро та периферію поля кольорової лексики, виявлено частотність її використання в аналізованому романі і фактори, з якими це пов’язано. The article is devoted to the specific features of reproducing color world mapping in the literature of the fantasy genre. The research has been conducted on the example of Neil Gaiman’s novel “American Gods”. The core and periphery of color vocabulary as well as the frequency of their usage in the novel and the factors predetermining it are described.
Опис
Ключові слова
лінгвокольорова картина світу, колірна лексика, ядерні й периферійні кольорові назви, романи жанру фентезі, linguistic and colour world mapping, colour vocabulary, core and peripheral colour names, novels of the fantasy genre
Цитування
Meheda M. The Specifics of Neil Gaiman’s Worldview Represented in the Linguistic and World Mapping in the Novel “American Gods” / М. Meheda // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 192–197.