Формування культури поведінки учнів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування культури поведінки в учнів початкових класів. Успішність процесу формування культури поведінки учнів початкових класів можлива при доцільному поєднанні основних методів морального виховання, а саме: формування моральної поведінки (привчання, сюжетнорольові ігри, вправи тощо); формування моральної свідомості (роз’яснення, етична бесіда, навіювання, диспут тощо); стимулювання почуттів і ставлень дитини (приклад моральної поведінки, заохочення та покарання, доручення, змагання тощо). The article deals with the formation of behavioral culture in primary school students. The success of the process of forming a culture of behavior of primary school students classes is possible with an appropriate combination of the main methods of moral education, namely: formation of moral behavior (training, role-playing games, exercises, etc.); formation of moral consciousness (explanation, ethical conversation, suggestion, debate, etc.); stimulation of feelings and attitudes of the child (an example of moral behavior, encouragement and punishment, assignments, competitions, etc.)
Опис
Ключові слова
процес виховання, культура поведінки, початкова школа, молодші школярі, education process, culture of behavior, primary school, junior schoolchildren
Цитування
Ковальковська Н. Формування культури поведінки учнів початкових класів / Н. Ковальковська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 10.