САЛАХ АД-ДІН – СУЛТАН ЄГИПТУ, ПЕРЕМОЖЕЦЬ ХРЕСТОНОСЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особу Салаха ад-Діна Юсуфа ібн Айюба, котру важко однозначно віднести чи до героя, чи до злочинця. Оскільки для мусульман він був визволителем Єрусалиму, а для християн – його загарбником. Саладіна характеризують як ідеального правителя, віруючого мусульманина, ідеалізують образ еміра. Фактом залишається те, що це була людина свого часу. Отримавши гарну освіту, Салах ад-Дін вирішив, що буде корисним для країни саме у ролі військового, а не поета. Незважаючи на свою непримиренну боротьбу з хрестоносцями, у пам'яті європейців Саладін залишився істинним лицарем. Він проявив милосердя до християн при захопленні Єрусалиму, а після Третього хрестового походу надав паломникам недоторканність і заступництво, щоб вони спокійно могли відвідувати Святу землю. При ньому Єрусалим став дійсно Священним містом, де не було місця насильству та жорстокості. The publication examines the personality of Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, who is difficult to unequivocally attribute either to a hero or to a criminal. Because for Muslims he was the liberator of Jerusalem, and for Christians - its invader. Saladin is characterized as an ideal ruler, a devout Muslim, and the image of an emir is idealized. The fact remains that he was a man of his time. Having received a good education, Salah al-Din decided that he would be useful to the country precisely in the role of a soldier, not a poet. Despite his implacable struggle with the Crusaders, Saladin remained a true knight in the memory of Europeans. He showed mercy to Christians during the capture of Jerusalem, and after the Third Crusade, he granted pilgrims immunity and patronage so that they could visit the Holy Land in peace. With him, Jerusalem became a truly Holy city, where there was no place for violence and cruelty.
Опис
Ключові слова
Салах ад-Дін, історія Сходу, студентські роботи, Salah al-Din, history of the East, student works
Цитування
Калмикова Я. К. Салах ад-Дін – султан Єгипту, переможець хрестоносців / Я. К. Калмикова, А. В. Беззубенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 129–131.