Особливості методики навчання фехтуванню майбутніх педагогів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглядаються особливості методики навчання фехтуванню майбутніх педагогів. В тезисах рассматриваются особенности методики обучения фехтованию будущих педагогов. Theses consider the peculiarities of the methods of teaching fencing to future teachers.
Опис
Ключові слова
фехтування, методика навчання, майбутні педагоги, методика викладання фехтування, фехтование, методика обучения, будущие педагоги, методика преподавания фехтования, fencing, teaching methods, future teachers, methods of teaching fencing
Цитування
Кривенцова І. В. Особливості методики навчання фехтуванню майбутніх педагогів / І. В. Кривенцова, В. Г. Клименченко // Актуальні проблеми розвитку фізичної культури в Україні : матеріали VII Всеукр. наук. конф., Харків, 24 листоп. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – С. 27–30.