Актуальність використання геометричних перетворень для розв’язування задач на побудову

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті розглядаються питання актуальністі використання геометричних перетворень для розв’язування задач на побудову. В статье рассматриваются вопросы актуальности использования геометрических преобразований для решения задач на построение. The article discusses the relevance of using geometric transformations to solve construction problems.
Опис
Ключові слова
математика, геометричні перетворення, задачі на побудову, вивчення геометрії, студентські роботи, математика, геометрические преобразования, задачи на построение, изучение геометрии, студенческие работы, mathematics, geometric transformations, building tasks, geometry study, student work
Цитування
Сіра І. Т. Актуальність використання геометричних перетворень для розв’язування задач на побудову / І. Т. Сіра, В. І. Чувилко // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 217–221.