Соціально-педагогічна діяльність з профілактики проявів агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку в загальноосвітньому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з профілактики проявів агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку в загальноосвітньому навчальному закладі. Обоснована социально-педагогическая деятельность по профилактике проявлений агрессивного поведения детей младшего школьного возраста в учебном заведении.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, агресивна поведінка, молодші школярі, загальноосвітній навчальний заклад, студентські роботи, социальная педагогика, агрессивное поведение, младшие школьники, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, aggressive behavior, junior schoolchildren, general educational institutions, student work
Цитування
Тяпкіна Ю. О. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики проявів агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку в загальноосвітньому навчальному закладі / Ю. О. Тяпкіна // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 39.