ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВОКАЛІСТІВ У МУЗИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Підготовка вокалістів у музичних закладах КНР має багато національних особливостей, проте все більше у ці процеси втручається глобалізація та відкритість китайського суспільства до світу. До основних особливостей можна віднести: розгалужену методологію підготовки, акцент на патріотизм та ідеологію у навчанні. The training of vocalists in Chinese music institutions has many national characteristics, but globalization and the openness of Chinese society to the world are increasingly interfering in these processes. The main features include: extensive training methodology, emphasis on patriotism and ideology in education.
Опис
Ключові слова
вокалісти, методи, заклади вищої освіти, КНР, vocalists, methods, institutions of higher education, China
Цитування
Чжан Вей. Особливості підготовки вокалістів у музичних закладах вищої освіти КНР / Чжан Вей // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 430–433.