PRESENT-DAY CHALLENGES IN HOMESCHOOLING SPECIALISTS’ TRAINING IN CANADA

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Анотація
The article deals with the results of the recent scientific research concerning training of experts for homeschooling in general and its today’s challenges in particular. Canada has been chosen as a target country due to its specific attitude towards homeschooling and its significant experience in specialist and/or teacher training for homeschooling. The urgency of the problem has recently aggravated because of the present-day situation with covid-19 worldwide restrictions in education and subsequent increase in the number of homeschooling families that need expert advice from certified specialists. The purpose of the article is to highlight the actual state of homeschooling specialist training in Canada in order to decide on a possibility to apply the experience of Canada in those counties which face similar challenges. To conduct the scientific results such methods as a continuous sampling method and a data classification method were used. The present research resulted into revealing current challenges in the realm of teacher training for homeschooling in Canada along with possible ways of overcoming of all the revealed difficulties with the help of various institutions that provide pedagogical education or practical support within the process of specialist training for homeschooling. The article considers acquiring skills and knowledge necessary for organizing family (home) education from colleges, institutes, universities, teacher training courses, associations, homeschooling support groups, etc. Some relevant educational programs provided by these establishments are under consideration as well. Thus, the following conclusions were inferred from the results of the research: the system of Homeschooling Specialists’ Training in Canada is highly-developed and well-prepared to cope with the difficulties connected with the Present-day Challenges. У статті розглядаються результати нещодавніх наукових досліджень, що стосуються підготовки фахівців для домашнього навчання в цілому, та особливості сучасних проблем. Для проведення дослідження було обрано саме Канаду через її специфічне ставлення до домашнього навчання та значний досвід у підготовці спеціалістів та/або вчителів для домашнього навчання. Актуальність проблеми загострюється через сучасну ситуацію зі світовими обмеженнями через Covid-19 в освіті та подальше збільшення кількості сімей, що навчають дітей вдома та потребують консультації експертів і сертифікованих фахівців. Мета статті – висвітлити фактичний стан підготовки спеціалістів з домашнього навчання в Канаді, щоб визначити можливість застосування досвіду Канади в тих країнах, які стикаються з подібними проблемами. Для проведення наукових результатів використовувались такі методи, як метод суцільної вибірки та метод класифікації даних. Результатом цього дослідження стало виявлення сучасних проблем у галузі підготовки вчителів для домашнього навчання в Канаді, а також можливих шляхів подолання всіх виявлених труднощів за допомогою різних установ, що надають педагогічну освіту або практичну підтримку в процесі підготовки спеціалістів для домашнього навчання. У статті розглядається набуття навичок та знань, необхідних для організації сімейного (домашнього) навчання в коледжах, інститутах, університетах, асоціаціях, групах підтримки домашнього виховання, курсах підвищення кваліфікації вчителів тощо. Також було проаналізовано деякі відповідні освітні програми, що надаються цими закладами. Таким чином, результати дослідження дозволили сформулювати наступні висновки: система підготовки спеціалістів для домашнього навчання в Канаді є високорозвиненою та добре підготовленою для подолання труднощів, пов’язаних із сучасними проблемами.
Опис
Ключові слова
homeschooling educator/teacher training, homeschooling in Canada, challenges in homeschooling specialists training, підготовка вчителів/викладачів домашнього навчання, домашнє навчання в Канаді, проблеми у підготовці фахівців з домашнього навчання
Цитування
Svyrydova T. Present-Day Challenges in Homeschooling Specialists' Training in Canada / T. Svyrydova // Educational challenges. – 2021. – Vol. 26, Iss. 1. – Pp. 121–131.