Збірка додаткових завдань до підручника «Aspekte B1» для самостійної роботи студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-09-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірка додаткових завдань до підручника «Aspekte B1» - є важливою практичною допомогою для студентів та викладачів практичного курсу німецької мови. Це синтезований посібник, що цілком забезпечує учасників навчального процесу дидактичним матеріалом для аудиторної та самостійної роботи, надає можливість систематизувати теоретичний матеріал із граматичних тем, висвітлених у підручнику, актуалізувати лексичний матеріал та ознайомитися з інформацією з країнознавчої тематики, дізнатися про цікаві факти з історії та культури Німеччини. Пропонуються також перекладні вправи, які містять актуальну лексику підручника; наявні також додаткові тексти для читання, розуміння та переказу з актуальних тем підручника, творчі завдання для написання творів, цитати видатних людей з метою спонукання до дискусії; додаткові завдання для аудіювання, а також вправи для групової та партнерської роботи. The collection of supplementary assignments for the textbook “Aspekte B1” is designed to provide students and German teachers with extra practical assistance. The collection fully supplies parties of the educational process with didactic material for class and unsupervised work. The collection enables to systematize theoretical issues from grammar areas covered in the textbook, make use of the lexical material, become familiar with data on regional geography and learn interesting facts about German history and culture. The collection contains translation exercises that include the topical vocabulary from the textbook; extra texts for reading, understanding and retelling on up-to-date topics from the textbook; creative writing assignments, quotations by outstanding people aimed to induce to a discussion, additional listening tasks and exercises for group and pair work.
Опис
Ключові слова
Aspekte B1, додаткові матеріали, тексти для читання та аудіювання, лінгвокраїнознавство, видатні особистості, вправи на тематичний переклад, additional materials, texts for reading and listening, linguistic and regional studies, outstanding personalities, thematic translation exercises
Цитування
Збірка додаткових завдань до матеріалів підручника Aspekte B1 : [для самост. роботи студ.] / В. В. Скачкова, Н. Ю. Кутова, Т. М. Кошечкіна, М. Ю. Тарарак, Ю. О. Пивовар ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – 209 с. : іл., портр.