САМОРОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЖІНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
Саморозвиток сучасної жінки в умовах глобалізованого суспільства сприятиме зросту внутрішньої сили, допоможе знайти користь у будь-яких сферах суспільної діяльності. Сучасна жінка в повсякденному житті користується візуальним та слуховим методами сприйняття, які підсилюються власними почуттями й набутими знаннями, уміннями, навичками та досвідом. Усі жінки мають здібності, наділені особливими талантами, можуть і повинні приділяти особливу увагу власному саморозвитку, примножувати свої здобутки шляхом повсякденної кропіткої праці. Саморазвитие современной женщины в условиях глобализированного общества будет способствовать росту внутренней силы, поможет найти пользу в любых сферах общественной деятельности. Современная женщина в повседневной жизни пользуется визуальным и слуховым методами восприятия, которые усиливаются собственными чувствами и приобретенными знаниями, умениями, навыками и опытом. Все женщины имеют способности, наделены особыми талантами, могут и должны уделять особое внимание собственному саморазвитию, приумножать свои достижения путем повседневной кропотливой работы.
Опис
Ключові слова
сучасні жінки, саморозвиток, формування особистості, глобалізоване суспільство, современные женщины, саморазвитие, формирование личности, глобализированное общество, the modern woman, self-development, the formation of personality, globalisierung society
Цитування
Клімакова С. М. Саморозвиток сучасної жінки в умовах глобалізованого суспільства / С. М. Клімакова // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 111–112.