РОЛЬ І МІСЦЕ ВЧЕНИХ РАД У СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XIX СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Анотація
У статті розглянуто систему судочинства, яка склалася у вітчизняних університетах в першій чверті XIX століття; на підставі аналізу положень статуту 1804 року схарактеризовано повноваження ректора й правління у вирішенні судових справ; визначено місце й роль вчених рад, що здобули статус «вищої інстанції» у структурі університетського управління, у реалізації судово-поліцейської функції вищої школи. The article examines the judicial system that developed in domestic universities in the first quarter of the 19th century; on the basis of the analysis of the provisions of the statute of 1804, the powers of the rector and the board in resolving court cases were characterized; the place and role of academic councils, which have acquired the status of "higher instance" in the structure of the university administration, in the implementation of the judicial police function of the higher school are defined.
Опис
Ключові слова
судочинство, університети, ректор, правління, вчена рада, judiciary, universities, rector, board, Academic Council
Цитування
Зеленська Л. Роль і місце вчених рад у системі судочинства вітчизняних університетів першої чверті XIX століття / Л. Зеленська // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2012. – № 5, ч. 2. – С. 215–220.