Взаємодія школи та сім’ї у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
Висвітлені особливості співпраці школи та сім'ї учня у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. The peculiarities of cooperation between the school and the student's family in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi are highlighted.
Опис
Ключові слова
школа, сім'я, співпраця, В. Сухомлинський, school, family, cooperation, V. Sukhomlynskyi
Цитування
Лавренко С. О. Взаємодія школи та сім’ї у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / С. О. Лавренко // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 129–132.