СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено соціокультурну реабілітацію дітей з особливими потребами. Соціокультурна реабілітація дитини з особливими потребами відбувається за схемою: сім’я – найближче оточення – заклад дошкільної освіти – заклад загально-середньої освіти – заклади культури й спорту – позашкільний період. Також вона передбачає надання адресної допомоги, визначення власних життєвих цілей, духовних цінностей, інтересів і потребує шляхів і способів подолання перешкод. Пошук і мобілізація всіх резервів і можливостей, наявних у самої дитини, в кінцевому результаті допоможе їй адаптуватися і нормально функціонувати в навколишньому соціокультурному середовищі – в навчанні, спілкуванні, творчості. The publication examines the socio-cultural rehabilitation of children with special needs. The socio-cultural rehabilitation of a child with special needs is carried out according to the following scheme: family - immediate environment - preschool education institution - general secondary education institution - cultural and sports institutions - out-of-school period. It also involves providing targeted assistance, defining one's own life goals, spiritual values, interests, and requires ways and means to overcome obstacles. Searching for and mobilising all the reserves and opportunities available to the child will ultimately help him or her to adapt and function normally in the surrounding socio-cultural environment - in learning, communication, and creativity.
Опис
Ключові слова
соціокультурна реабілітація, діти з особливими потребами, соціалізація дітей, socio-cultural rehabilitation, children with special needs, socialisation of children
Цитування
Мішенкова В. В. Соціокультурна реабілітація дітей з особливими потребами / В. В. Мішенкова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 481–485.