Художнє оздоблення одягу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена оздобленню одягу – прикраси, що є елементом композиції одягу. Обґрунтувано дотримання певних норм у використанні оздоблення, не перевантаживши оздобленням вироби. Статья посвящена оформлению одежды - украшению, которое является элементом композиции одежды. Обосновано соблюдения определенных норм в использовании оформления, не перегружая изделия. The article is devoted to clothing design - decoration, which is an element of clothing composition. It is justified compliance with certain standards in the use of design, and not overloading the product.
Опис
Ключові слова
оздоблення одягу, композиція одягу, студентські роботи, оформление одежды, композиция одежды, студенческие работы, dressing of clothes, dress composition, student work
Цитування
Палеха О. В. Художнє оздоблення одягу / О. В. Палеха, Л. С. Григорова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 256–259.