Психологічні особливості тілесного Я жінок, хворих на рак репродуктивної системи

dc.contributor.authorХомуленко, Т. Б.
dc.contributor.authorКислова, І. С.
dc.contributor.authorЛесніченко, Н. П.
dc.date.accessioned2023-05-12T14:35:04Z
dc.date.available2023-05-12T14:35:04Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractАктуальність дослідження. Окремої уваги потребує проблема дослідження тілесного Я в онкохворих, зокрема жінок із раком репродуктивних органів. Мета дослідження – виявити відмінності та кореляційні зв’язки показників тілесного Я у жінок із онкологічними захворюваннями репродуктивної системи. Вибірка і методи дослідження. Вибірку досліджуваних склали 30 осіб жіночої статі, а саме: 10 жінок, хворих на рак молочної залози (шифр за МКХ-10 - С50), 10 жінок, які страждають на рак шийки матки (шифр за МКХ-10 - С53), 10 жінок хворих на рак яєчників (шифр за МКХ-10 - С56) на початкових стадіях захворювання. Всі обстежені пацієнтки проходили стаціонарне та амбулаторне лікування в Державній Установі «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків. Психодіагностичний інструментарій склали: семантичний диференціал Ч. Осгуда для дослідження ставлення до власного тіла, методика діагностики тілесного локусу контролю (Т. Б. Хомуленко і співавтори) та методика незакінчених речень «Вербалізація тілесного Я» (Т. Б. Хомуленко і В. О. Крамченкова). Результати. Визначено, що прийняття власного тіла та каузальність у перебігу фізичних процесів вищі у онкохворих жінок на рак молочної залози, ніж у хворих жінок на рак шийки матки. У досліджуваних жінок з різними формами раку репродуктивної системи є відмінності у деяких ознаках здатності до вербалізації тілесного Я. Встановлено зв'язки між інтегративністю та ставленням до себе, між позитивним та адекватним ставлення до свого тіла та усвідомленістю значущості тілесних процесів, які проходять у тілі, між інтернальним тілесним локусом та усвідомленістю значення тілесних процесів, які проходять у тілі. Висновки та перспективи. Виявлені відмінності та зв’язки у розвитку особливостей тілесного Я в онкохворих жінок мають евристичний потенціал для розробки специфічної програми психологічного супроводу процесу їх одужанняRelevance of research. The problem of studying the Bodily Self in cancer patients, in particular women with reproductive cancer, needs special attention. The Aim of the study was to identify differences and correlations between physical self-esteem in women with cancer of the reproductive system. Research sample and methods. The sample consisted of 30 females, namely: 10 women with breast cancer (code for ICD-10 - C50), 10 women with cervical cancer (code for ICD-10 - C53), 10 women patients with ovarian cancer (code for ICD-10 - C56) in the early stages of the disease. All examined patients underwent inpatient and outpatient treatment at the State Institution " S. P. Grigoriev Institute of Medical Radiology. National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kharkiv. Psychodiagnostic tools consisted of: Osgood's semantic differential for the study of attitudes toward one's own body, methods of diagnosing the Bodily locus of control (T. Khomulenko et al.) and methods of incomplete sentences "Verbalization of the Bodily self" (T. Khomulenko and V. Kramchenkova). Results. It was determined that self-acceptance and causality in the course of physical processes are higher in women with breast cancer than in women with cervical cancer. In women with cervical cancer, the signs of the body's ability to verbalize the self, such as dialogicity, subjectivity, and integrativeness, were higher than in those with ovarian cancer. In women with breast cancer intraceptiveness, casualness, dialogicity, integrativity are higher than in the studied women with ovarian cancer. The correlations between integrativeness and attitude to oneself, between positive and adequate attitude to one's body and awareness of the significance of bodily processes that take place in the body, between internal bodily locus and awareness of the importance of bodily processes that take place in the body are shown. Conclusions and prospects. The identified differences and correlations in the development of the Bodily self in cancer patients have heuristic potential for the development of a specific program of psychological support for the process of their recovery.
dc.identifier.citationХомуленко Т. Б. Психологічні особливості тілесного Я жінок, хворих на рак репродуктивної системи / Т. Б. Хомуленко, І. С. Кислова, Н. П. Лесніченко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 107–116.
dc.identifier.issn2312-1599 (Print)
dc.identifier.issn2312-9387 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11200
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectтілесне Я
dc.subjectтілесний локус контролю
dc.subjectздатність до вербалізації тілесного Я
dc.subjectставлення до тіла
dc.subjectонкологічні захворювання репродуктивної системи
dc.subjectBodily Self
dc.subjectBodily locus of control
dc.subjectability to verbalize Bodily self
dc.subjectattitude to the body
dc.subjectoncological diseases of the reproductive system
dc.titleПсихологічні особливості тілесного Я жінок, хворих на рак репродуктивної системи
dc.title.alternativePsychological features of Bodily Self of women with cancer of the reproductive system
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
VKhnpu_psykhol_2020_63_9.pdf
Розмір:
463.08 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: