Корекція мислення учнів із затримкою психічного розвитку у процесі конструювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовано психологічні особливості учнів із затримкою психічного розвитку. Основна увага приділяється методам конструювання, які спрямовані на корекцію мислення дітей із ЗПР. В статье охарактеризованы психологические особенности учащихся с задержкой психического развития. Основное внимание уделяется методам конструирования, направленные на коррекцию мышления детей с ЗПР. The article describes the psychological characteristics of students with mental retardation. The main attention is paid to design methods aimed at correcting the thinking of children with mental retardation.
Опис
Ключові слова
мислення, затримка психічного розвитку, конструювання, мышление, задержка психического развития, конструирование, thinking, impaired mental function, construction
Цитування
Туріщева Л. В. Корекція мислення учнів із затримкою психічного розвитку у процесі конструювання / Л. В. Туріщева // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 334–338.