Управління якістю виховної діяльності закладу загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі уточнено суть поняття «якість виховної діяльності закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО)», визначено умови підвищення якості виховання й роль керівника в цьому процесі. На підставі результатів діагностики розроблено цільовий проект з удосконалення управління якістю виховної діяльності та рекомендації щодо його реалізації в практику роботи. The work specifies the essence of the concept of "quality of educational activity of a general secondary education institution", defines the conditions for improving the quality of education and the role of the leader in this process. Based on the results of the diagnosis, a target project was developed to improve the management of the quality of educational activities and recommendations for its implementation in work practice.
Опис
Ключові слова
якість виховної діяльності, управління, заклад загальної середньої освіти, комплексно-цільова програма, quality of educational activity, management, institution of general secondary education, comprehensive and targeted program
Цитування
Бульба В. В. Управління якістю виховної діяльності закладу загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / В. В. Бульба ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 56 с. : табл. + дод.
Колекції