Psychological features of lies recognition

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Анотація
Psychological features of lies recognition are a very important topic inmodern psychology. Today, it is an object for scientists, because this question hasn’t studied enough. Психологічні особливості розпізнавання брехні - дуже важлива тема сучасної психології. Сьогодні це об’єкт для вчених, оскільки це питання вивчено недостатньо. Психологические особенности распознавания лжи являются очень важной темой в современной психологии. Сегодня это объект для ученых, потому что этот вопрос недостаточно изучен.
Опис
Ключові слова
psychological features, lies recognition, student work, психологічні особливості, розпізнавання брехні, студентські роботи, психологические особенности, распознавание лжи, студенческие работы
Цитування
Davnia V. Psychological features of lies recognition / V. Davnia // Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студ., Харків, 16 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 79–80.