Формування культури співу майбутнього викладача музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті здійснено аналіз науково-педагогічної літератури деяких аспектів вокальної проблематики в підготовці майбутнього викладача музичного мистецтва. В статье проведен анализ научно-педагогической литературы некоторых аспектов вокальной проблематики в подготовке будущего преподавателя музыкального искусства. The article analyzes the scientific and pedagogical literature of some aspects of vocal issues in the preparation of a future teacher of music.
Опис
Ключові слова
вокальна культура, професійна підготовка, викладачі музичного мистецтва, студентські роботи, вокальная культура, профессиональная подготовка, преподаватели музыкального искусства, студенческие работы, vocal culture, vocational training, music teachers, student work
Цитування
Осіпок Д. І. Формування культури співу майбутнього викладача музичного мистецтва / Д. І. Осіпок, О. В. Слепцова // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 134–137.