Використання культур комах у біоіндикаційних дослідженнях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-09-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво “СПОЛОМ”
Анотація
Проведені дослідження свідчать, що при визначенні меж чутливості комах до токсикантів (інсектицидів) та інших стресорів обов’язково необхідно враховувати особливості дії токсикантів і фізіологічний стан тест-об’єкта (інтенсивність процесів метаболізму), а при визначенні технічних умов для певних біоіндикаторів обов’язково враховувати вплив середовища (особливо температури). Дотримання стабільних умов є основною вимогою проведення робіт такого напряму. Проведенные исследования показывают, что при определении границ чувствительности насекомых к токсикантам (инсектицидам) и другим стрессорам обязательно необходимо учитывать особенности действия токсикантов и физиологическое состояние тест-объекта (интенсивность процессов метаболизма), а при определении технических условий для определенных биоиндикаторов обязательно учитывать влияние среды (особенно температуры). Соблюдение стабильных условий является основным требованием проведения работ такого направления.
Опис
Ключові слова
комахи, інсектициди, тест-об'єкт, біоіндикація, шовковичний шовкопряд, гусениці-мураші, насекомые, инсектициды, тест-объект, биоиндикация, тутовый шелкопряд, гусеницы-муравьи, insects, insecticides, test object, bioindication, silkworm, caterpillars-ants
Цитування
Маркіна Т. Ю. Використання культур комах у біоіндикаційних дослідженнях / Т. Ю. Маркіна, Я. О. Бачинська // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наук. конф., смт Шацьк, 10-13 верес. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 61-63.