ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ГЕОМЕТРІЇ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано загальні питання організації і проведення експериментально-дослідної роботи з впровадження в навчальний процес профільної школи елективного курсу «Аксіоматичний метод у геометрії. Неевклідові геометрії»; з’ясовано вплив його реалізації на якісні показники навчання школярів.The abstracts characterize the general issues of organization and conduct of experimental research work on the introduction into the educational process of the profile school of the elective course «Axiomatic method in geometry. Non-Euclidean geometries «; the influence of its implementation on the quality indicators of students’ education is clarified.
Опис
Ключові слова
Неевклідові геометрії, аксіоматичний метод, елективний курс, реальні навчальні можливості учнів, Non-Euclidean geometries, axiomatic method, elective course, real learning opportunities of students
Цитування
Дейніченко Т. І. Елективний курс як засіб підвищення ефективності навчання геометрії в профільній школі / Т. І. Дейніченко, В. В. Трошечко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 67–70.