Вибрані питання викладання математики в навчальних закладах середньої професійної та загальної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
Навчально-методичний посібник містить матеріали для організації навчальних занять з математики в навчальних закладах середньої професійної та загальної освіти. У посібнику наведені приклади з математики, що відповідають заданому профілю навчальних закладів. Посібник може бути корисним як студентам фізико-математичних факультетів педагогічних університетів, так і вчителям математики. The teaching and methodical manual contains materials for the organization of mathematics classes in educational institutions of secondary professional and general education. The manual contains examples from mathematics that correspond to the given profile of educational institutions. The manual can be useful both to students of physics and mathematics faculties of pedagogical universities, and to teachers of mathematics.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, викладання математики, індивізуалізація навчання, професійна спрямованість, ліцей, коледж, educational and methodological manual, for teaching mathematics, individualization of learning, professional orientation, lyceum, college
Цитування
Жерновникова О. А. Вибрані питання викладання математики в навчальних закладах середньої професійної та загальної освіти : навч.-метод. посіб. для студ. мат. спец. / О. А. Жерновникова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [Мітра], 2016. – 77 с.