Вплив англійського готичного роману на творчість Айріс Мердок та Джона Фаулза

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті розглядається вплив англійського готичного роману на прозу А. Мердок. Також розглядається вплив готичного роману на творчість Дж. Фаулза. Висвітлюються особливості авторської рецепції цього жанру. В статье рассматривается влияние английского готического романа на прозу А. Мердок. Также рассматривается влияние готического романа на творчество Дж. Фаулза. Освещаются особенности авторской рецепции этого жанра. The article deals with the influence of the English Gothic novel on A. Murdoch's prose. The influence of the Gothic novel on the work of J. Fowls is also considered. Features of the author's reception of this genre are highlighted.
Опис
Ключові слова
готика, канони роману, англійський готичний роман, переосмислення, готичний стиль, студентські роботи, готика, каноны романа, английский готический роман, переосмысления, готический стиль, студенческие работы, gothic, novel canons, english gothic novel, rethinking, gothic style, student work
Цитування
Бурлака І. С. Вплив англійського готичного роману на творчість Айріс Мердок та Джона Фаулза / І. С. Бурлака // Studia Philologica : зб. студент. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: О. В. Деменчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 2. – С. 312–316.