Динаміка видового фіторізноманіття заплавних луків середньої течії р. Уди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обстеження рослинності проводились геоботанічними методами на площі 300 м2 у 2010 та 2019 роках. Оцінки динаміки видового фіторізноманіття показали його зниження як за рахунок зменшення видового багатства, так і видової вирівняності. Відмічено зміни у складі домінантів. Це відбулося за рахунок агресивного розростання Equisetum arvense (його покриття збільшилося у 7 разів), який активно займає територію обстеженої ділянки та витісняє інші лучні види. Оцінки динаміки видового різноманіття показали його зменшення як за рахунок зниження видового багатства, так і видової рівномірності. Vegetation surveys were carried out using geobotanical methods on an area 300 m2 in 2010 and 2019. Assessments of the dynamics of species phytodiversity showed its decline both due to a decrease in species richness and species evenness. Changes in the composition of dominants were noted. This happened due to the aggressive growth of Equisetum arvense (its coverage has increased 7 times), which actively occupies the territory of the surveyed area and displaces other meadow species.
Опис
Ключові слова
фіторізноманіття, рослинність, заплавні луки, Харківська область, phytodiversity, species richness, floodplain meadows, Kharkiv region
Цитування
Лучка М. М. Динаміка видового фіторізноманіття заплавних луків середньої течії р. Уди / М. М. Лучка, Р. Є. Волкова // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку [Електронне видання] : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Т. Є. Комісова та ін.]. – Харків, 2022. – С. 30–32.