ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Медіакомпетентність майбутнього вчителя загальноосвітньої школи розглянуто у трьох аспектах: індивідуальній (як показник готовності до здійснення медіаосвіти школярів), загально-професійній (пов’язаний з медіаграмотністю) та предметний (пов’язаний зі специфікою шкільної дисципліни).The media competence of the future secondary school teacher is considered in three aspects: individual (as an indicator of readiness for media education of pupils), general professional (related to media literacy) and subject (related to the specifics of the school discipline).
Опис
Ключові слова
медіаосвіта, медіакомпетентність, індивідуальна медіакомпетентність, загально-професійна медіакомпетентність, предметна медіакомпетентність, media education, media competence, individual media competence, general professional media competence, subject media competence
Цитування
Остапенко Л. П. Формування медіакомпетентності майбутнього вчителя загальноосвітньої школи / Л. П. Остапенко, Г. І. Масюк // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 202–204.