Українська мова. Практикум

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
Анотація
У посібнику подається навчальний матеріал з усіх розділів українського мовознавства, що вивчається протягом шкільного курсу мови: фонетика й орфоепія, лексикологія і фразеологія, орфографія, морфологія, синтаксис і пунктуація, практична стилістика. Також уміщено інформацію щодо походження й історичного розвитку української мови, її функціонування як державної в Україні. Враховуючи введення зовнішнього незалежного оцінювання, автори подають після кожної теми контрольні тести, що допоможуть учневі перевірити набуті знання з вивчених розділів. Крім цього, у посібнику вміщено опорний конспект з написання власного висловлення, яке входить до завдань ЗНО (відкритий зошит). Різноманітні завдання, вправи, тексти для перекладу, зразки всіх стилів та їх жанрів, цікаві й пізнавальні диктанти допоможуть учням повторити й закріпити набуті знання з української мови, а також підготуватися до ЗНО. The textbook provides educational material on all sections of Ukrainian linguistics, which is studied during the school language course: phonetics and orthoepy, lexicology and phraseology, spelling, morphology, syntax and punctuation, and practical stylistics. The book also contains information on the origin and historical development of the Ukrainian language. of the Ukrainian language and its functioning as the official language in Ukraine. Taking into account the introduction of external independent testing, the authors provide control tests after each topic to help students test their knowledge of the studied sections. In addition, the textbook contains a reference outline for writing your own statements that are included in the EIT tasks (open notebook). A variety of tasks, exercises, texts for translation, samples of all styles and their genres, interesting and informative dictations will help students to repeat and consolidate their knowledge of the Ukrainian language, as well as prepare for the EIT.
Опис
Ключові слова
українська мова, українське мовознавство, фонетика, орфоепія, лексикологія, фразеологія, орфографія, морфологія, синтаксис, пунктуація, практична стилістика, практикум, Ukrainian language, Ukrainian linguistics, phonetics, orthoepy, lexicology, phraseology,, spelling, morphology, syntax, punctuation, practical stylistics, workshop
Цитування
Лисиченко Л. А. Українська мова : практикум : 10–11 кл. : навч. посіб. / Л. А. Лисиченко, О. О. Маленко. – Харків : Основа, 2008. – 302 с.