ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Визначено практичні аспекти соціально-педагогічної діяльності з дітьми молодшого дошкільного віку з багатодітних сімей. Определены практические аспекты социально-педагогической деятельности с детьми младшего дошкольного возраста из многодетных семей.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, практичні аспекти, молодший шкільний вік, багатодітні родини, магістерські роботи, социальная педагогика, практические аспекты, младший школьный возраст, многодетные семьи, магистерские работы, social pedagogy, practical aspects, junior school age, large families, master's work
Цитування
Борисова Л. П. Практичні аспекти соціально-педагогічної діяльності з дітьми молодшого дошкільного віку з багатодітних сімей / Л. П. Борисова // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 116–117.