Досвід практичної підготовки магістрантів спеціальності «Економіка» в умовах онлайн навчання

dc.contributor.authorМельникова, О. В.
dc.contributor.authorОлійник, Ю. О.
dc.date.accessioned2022-10-13T09:33:00Z
dc.date.available2022-10-13T09:33:00Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСьогодні підготовка магістрів передбачає проведення наукових досліджень та формування професійних компетенцій, які неможливо забезпечити без проходження здобувачами вищої освіти відповідних практик. Проте виклики останніх років (спочатку пандемія COVID-19, сьогодні військова агресія з боку Росії) змушують студентів проходити практичну підготовку дистанційно. У статті розкрито досвід організації та проведення виробничої практики в організаціях і установах виробничої й невиробничої сфери та науково-дослідної практики магістрантів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди спеціальності «Економіка» в умовах онлайн-навчання. Визначено цілі й результати цих практик, напрями практичної діяльності здобувачів вищої освіти та особливості реалізації завдань практик у дистанційному форматі, зокрема, з використанням платформи дистанційної освіти Moodle, електронних сервісів Google Meet, Zoom, Skype, Viber, Telegram та ін. З метою підвищення результативності практичної підготовки магістрантів зі спеціальності «Економіка» в умовах обмеженого безпосереднього доступу до баз практики запропоновано заходи щодо її удосконалення, спрямовані на покращення матеріально-технічного оснащення навчання, формування електронного контенту щодо проходження практик та забезпечення високої цифрової грамотності учасників освітнього процесу. Today, the training of masters involves conducting research and the formation of professional competencies, which cannot be provided without the passage of higher education by relevant practices. However, the challenges of recent years (originally the COVID-19 pandemic, today Russia's military aggression) are forcing students to undergo practical training remotely. The article reveals the experience of organizing and conducting industrial practice in organizations and institutions of industrial and non-industrial sphere and research practice of undergraduates of GS Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, specialty "Economics" in online learning. The goals and results of these practices, directions of practical activity of higher education seekers and features of practice tasks realization in distance format, in particular, with use of distance education platform Moodle, electronic services Google Meet, Zoom, Skype, Viber, Telegram, etc. are defined. In order to increase the effectiveness of practical training of undergraduates in "Economics" in terms of limited direct access to practice bases, measures are proposed to improve it, aimed at improving the material and technical equipment of training, electronic content for internships and high digital literacy of participants.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМельникова О. В. Досвід практичної підготовки магістрантів спеціальності «Економіка» в умовах онлайн навчання / О. В. Мельникова, Ю. О. Олійник // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 28–32.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn1562–529X
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8437
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»uk_UA.UTF-8
dc.subjectвиробнича практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнауково-дослідна практикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувач вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістрантuk_UA.UTF-8
dc.subjectспеціальність «Економіка»uk_UA.UTF-8
dc.subjectindustrial practiceuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch practiceuk_UA.UTF-8
dc.subjectapplicant for higher educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectundergraduateuk_UA.UTF-8
dc.subjectspecialty "Economics"uk_UA.UTF-8
dc.titleДосвід практичної підготовки магістрантів спеціальності «Економіка» в умовах онлайн навчанняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeExperience of practical training of masters in specialty "Economics" in the conditions of online learninguk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мельникова О. В., Олійник Ю. О. Досвід практичної підготовки магістрантів.pdf
Розмір:
253.37 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: